Ei:s kontroll visar att Borås Elhandel behöver tydliggöra sin kundinformation när det gäller två olika bestämmelser i ellagen.

Företaget har inte lämnat väsentlig avtalsinformation innan avtal har ingåtts med konsumenter, vilket innebär att konsumentens möjligheter att jämföra avtalet med andra alternativ på marknaden begränsas. Företaget har på fakturan inte lämnat information om hur konsumenten kan lämna klagomål, vilka organ konsumenten kan vända sig till för information och var konsumenten hittar oberoende användarrådgivning.

Flatrateavtal och fakturering

Granskningen har också omfattat Borås Elhandels fakturering av kunder som även är kunder hos det helägda dotterbolaget Alltid som erbjuder så kallade flatrateavtal. Med ett sådant avtal faktureras kunden en fast månadsavgift utan direkt koppling till den egna elanvändningen.

Elhandlarens debitering av kunderna ska enligt lagen avse uppmätta mängder el och summan ska vara beräknad på hur mycket el som har förbrukats. Detta innebär ett förbud för elhandlare att erbjuda sina kunder avtal som prissätts utan koppling till kundens egen elanvändning (exempelvis flatrateavtal). Bestämmelsen är en direkt följd av energieffektiviseringsdirektivet och har som syfte att möjliggöra och främja energieffektivisering.

Ellagens bestämmelse omfattar endast elhandlarnas debitering av sina kunder. Tjänsteföretag som Alltid omfattas inte av bestämmelsen och inte heller av Ei:s tillsyn. Ei:s tillsyn omfattar endast elhandelsföretaget. Ei kom fram till att de elhandelsfakturor som Borås Elhandel skickar till sina kunder, även till de som också är kunder hos Alltid, utgår ifrån kundens faktiska elanvändning. Borås Elhandel följer därmed ellagen i denna del.

– Vi kommer noggrant att följa hur marknaden utvecklas när det gäller flatrateavtal genom tjänsteföretag. Det är viktigt att information vars syfte är att stärka kunderna och främja energieffektivisering hittar fram till kunderna. Det är inte uteslutet att Ei kommer att föreslå åtgärder framöver, säger Thomas Björkström samordnare på Ei.

Ei har granskat konsumentinformation och flatrateavtal

by , https://www.ei.se, 2017-06-07 13:21:46

Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar efter granskning av Borås Elhandel att företaget har brister i informationen till konsumenterna. Ei:s beslut innebär att bristerna ska åtgärdas. Granskningen har även omfattat Borås Elhandels fakturering av kunder som också är kunder hos Alltid som i sin tur erbjuder kunderna så kallade flatrateavtal. Där har Ei inte konstaterat några brister i Borås Elhandel fakturering men däremot kan det ifrågasättas om upplägget är förenligt med ellagens intentioner.

Ei:s kontroll visar att Borås Elhandel behöver tydliggöra sin kundinformation när det gäller två olika bestämmelser i ellagen.

Företaget har inte lämnat väsentlig avtalsinformation innan avtal har ingåtts med konsumenter, vilket innebär att konsumentens möjligheter att jämföra avtalet med andra alternativ på marknaden begränsas. Företaget har på fakturan inte lämnat information om hur konsumenten kan lämna klagomål, vilka organ konsumenten kan vända sig till för information och var konsumenten hittar oberoende användarrådgivning.

Flatrateavtal och fakturering

Granskningen har också omfattat Borås Elhandels fakturering av kunder som även är kunder hos det helägda dotterbolaget Alltid som erbjuder så kallade flatrateavtal. Med ett sådant avtal faktureras kunden en fast månadsavgift utan direkt koppling till den egna elanvändningen.

Elhandlarens debitering av kunderna ska enligt lagen avse uppmätta mängder el och summan ska vara beräknad på hur mycket el som har förbrukats. Detta innebär ett förbud för elhandlare att erbjuda sina kunder avtal som prissätts utan koppling till kundens egen elanvändning (exempelvis flatrateavtal). Bestämmelsen är en direkt följd av energieffektiviseringsdirektivet och har som syfte att möjliggöra och främja energieffektivisering.

Ellagens bestämmelse omfattar endast elhandlarnas debitering av sina kunder. Tjänsteföretag som Alltid omfattas inte av bestämmelsen och inte heller av Ei:s tillsyn. Ei:s tillsyn omfattar endast elhandelsföretaget. Ei kom fram till att de elhandelsfakturor som Borås Elhandel skickar till sina kunder, även till de som också är kunder hos Alltid, utgår ifrån kundens faktiska elanvändning. Borås Elhandel följer därmed ellagen i denna del.

– Vi kommer noggrant att följa hur marknaden utvecklas när det gäller flatrateavtal genom tjänsteföretag. Det är viktigt att information vars syfte är att stärka kunderna och främja energieffektivisering hittar fram till kunderna. Det är inte uteslutet att Ei kommer att föreslå åtgärder framöver, säger Thomas Björkström samordnare på Ei.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.