EU-kommissionens förordning 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) trädde i kraft den 17 maj 2016.

I förordningen anges krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade elsystemet. Där fastställs även skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar förmågan hos kraftproduktionsmodulerna på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela unionen. Förordningen bidrar till att säkerställa systemsäkerheten i elnätet och underlättar integrationen av el från förnybara källor.

Varje land ska besluta om kriterier för undantag

Efter att nätföreskriften godkändes har tillsynsmyndigheten i respektive EU-land haft i uppgift att ange kriterier för att bevilja undantag från en eller flera bestämmelser i RfG. I arbetet med att ta fram kriterier bjöd Ei in intressenter till ett samråd i september 2016.

Den 2 februari fattade Ei beslut om vilka kriterier för undantag som ska gälla i Sverige.

Ei har beslutat om kriterier för undantag gällande EU-regelverket Rfg

by , https://www.ei.se, 2017-02-08 14:51:24

Den 2 februari 2017 fattade Ei beslut om kriterier för att bevilja undantag från bestämmelser i nätföreskriften Rfg – ett EU-regelverk som definierar krav på produktionsenheter som ansluts till elnätet.

EU-kommissionens förordning 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) trädde i kraft den 17 maj 2016.

I förordningen anges krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade elsystemet. Där fastställs även skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar förmågan hos kraftproduktionsmodulerna på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela unionen. Förordningen bidrar till att säkerställa systemsäkerheten i elnätet och underlättar integrationen av el från förnybara källor.

Varje land ska besluta om kriterier för undantag

Efter att nätföreskriften godkändes har tillsynsmyndigheten i respektive EU-land haft i uppgift att ange kriterier för att bevilja undantag från en eller flera bestämmelser i RfG. I arbetet med att ta fram kriterier bjöd Ei in intressenter till ett samråd i september 2016.

Den 2 februari fattade Ei beslut om vilka kriterier för undantag som ska gälla i Sverige.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.