EU-kommissionens förordning 2016/1447 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC) trädde i kraft den 28 september 2016.

I förordningen anges krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Där fastställs även skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar förmågan hos system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor inom hela EU. Förordningen bidrar till att säkerställa systemsäkerheten i elnätet och underlättar integrationen av el från förnybara källor.

Varje land ska besluta om kriterier för undantag

Efter att nätföreskriften godkändes har tillsynsmyndigheten i respektive EU-land haft i uppgift att ange kriterier för att bevilja undantag från en eller flera bestämmelser i HVDC. I arbetet med att ta fram kriterier bjöd Ei in intressenter till ett samråd i mars 2017.

Den 11 maj fattade Ei beslut om vilka kriterier för undantag som ska gälla i Sverige.

Ei har beslutat om kriterier för undantag gällande EU-regelverken HVDC

by , https://www.ei.se, 2017-05-19 10:12:23

Den 11 maj 2017 fattade Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om kriterier för att bevilja undantag från bestämmelser i nätföreskriften HVDC – ett EU-regelverk som definierar krav på nätanslutning av likström.

EU-kommissionens förordning 2016/1447 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC) trädde i kraft den 28 september 2016.

I förordningen anges krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Där fastställs även skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar förmågan hos system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor inom hela EU. Förordningen bidrar till att säkerställa systemsäkerheten i elnätet och underlättar integrationen av el från förnybara källor.

Varje land ska besluta om kriterier för undantag

Efter att nätföreskriften godkändes har tillsynsmyndigheten i respektive EU-land haft i uppgift att ange kriterier för att bevilja undantag från en eller flera bestämmelser i HVDC. I arbetet med att ta fram kriterier bjöd Ei in intressenter till ett samråd i mars 2017.

Den 11 maj fattade Ei beslut om vilka kriterier för undantag som ska gälla i Sverige.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.