– Vi har gjort flera åtgärder för att skynda på processen och ännu fler är på gång säger Anna Elvkull, chef på Ei:s avdelning för tillstånd och prövning.

Tre åtgärder för kortare handläggningstider

Varje år kommer cirka 150-200 ärenden in till Ei. Det handlar dels om företag som vill bygga nya ledningar, dels om företag som ansöker om att förlänga tillståndet för en befintlig ledning. Handläggningstiderna har varierat från mindre än ett år till flera år. För att korta handläggningstiderna har Ei inlett tre större åtgärder.

Nytt arbetssätt

Den första åtgärden som inleddes för ungefär ett år sedan är införandet av ett nytt processinriktat arbetssätt. Det innebär att det alltid är flera handläggare som gemensamt ansvarar för ett antal ärenden enligt en strukturerad process. Det gör att arbetet fortgår även om en handläggare av någon anledning är frånvarande. Att fler handläggare arbetar med ett och samma ärende bidrar också till att alla ärenden handläggs och bedöms på ett likartat sätt.

Bättre information

Den andra åtgärden handlar om att ge bättre information till företagen så att de redan från början skickar in kompletta ansökningshandlingar.

– Vi har redan gjort en hel del förbättringar vad gäller informationen på vår webbplats, men det arbetet fortsätter och vi tittar bland annat på om det går att göra bättre instruktioner eller mallar så att företagen skickar in rätt information från början. Idag skickar vi tillbaka många ansökningar eftersom de inte är kompletta, vilket gör att processen fördröjs. Vi vill göra det lättare att göra rätt helt enkelt, säger Anna Elvkull. Under våren har vi även intervjuat företag per telefon för att höra vad de saknar för information från Ei.

Fler jurister

Även regeringen har uppmärksammat att processen för att ansöka om tillstånd för elledningar är förenade med långa handläggningstider. Därför sköt regeringen till extra pengar i budgeten för 2017 för tillfälliga personalförstärkningar på Ei.

– Som en tredje åtgärd har vi nu förstärkt avdelningen med ett antal jurister för att snabba på processen. Förutom inströmningen av nya ärenden har vi cirka 350 äldre ärenden som handläggs eller väntar på handläggning, säger Anna Elvkull.

Förhoppningen är att de tre åtgärderna ska ge synliga resultat inom det närmaste halvåret.

– Vi kommer att summera och utvärdera vid årsskiftet och då hoppas vi kunna säga att handläggningstiden för en koncessionsansökan har minskat ordentligt, säger Anna Elvkull. Men vårt mål är handläggningstiderna för ett normalärende ska vara ungefär 12 månader. Det känns rimligt med tanke på att det är en komplex process där det bland annat måste finnas tid för att hämta in synpunkter från dem som berörs av en ledning.

Så här ser processen ut när ett elnätsföretag ansöker om tillstånd (koncession)

 1. Företaget skickar in sin ansökan till Ei.
 2. Ei granskar ansökan och ser så att den är komplett. Vanliga fel kan vara att fastighetsförteckningen inte är undertecknad eller att länsstyrelsens beslut om miljöpåverkan saknas. Ei granskar också så att samrådet är väl genomfört och att det finns en noggrant utförd miljökonsekvensbeskrivning.
 3. När ansökan är komplett skickar Ei den på remiss till berörda, till exempel markägare, kommuner och länsstyrelser.
 4. De yttranden som kommer in efter remissen skickas oftast till företaget som ansökt om tillstånd så att företaget har möjlighet att besvara dem.
 5. Ei slutbereder ärendet. Om det behövs ytterligare kompletteringar från företaget efter remissomgången så begärs dessa uppgifter in.
 6. Ei fattar beslut.

Är det någon särskild information om koncessioner som du saknar på ei.se? Tipsa oss gärna via redaktionen@ei.se

Ei effektiviserar tillståndsprocessen – fokus på kortare handläggningstider

by , https://www.ei.se, 2017-05-30 11:21:52

Att få tillstånd att bygga en elledning tar tid. Ibland tar det för lång tid. Därför jobbar Energimarknadsinspektionen (Ei) nu systematiskt för att minska handläggningstiderna och snabba på processen.

– Vi har gjort flera åtgärder för att skynda på processen och ännu fler är på gång säger Anna Elvkull, chef på Ei:s avdelning för tillstånd och prövning.

Tre åtgärder för kortare handläggningstider

Varje år kommer cirka 150-200 ärenden in till Ei. Det handlar dels om företag som vill bygga nya ledningar, dels om företag som ansöker om att förlänga tillståndet för en befintlig ledning. Handläggningstiderna har varierat från mindre än ett år till flera år. För att korta handläggningstiderna har Ei inlett tre större åtgärder.

Nytt arbetssätt

Den första åtgärden som inleddes för ungefär ett år sedan är införandet av ett nytt processinriktat arbetssätt. Det innebär att det alltid är flera handläggare som gemensamt ansvarar för ett antal ärenden enligt en strukturerad process. Det gör att arbetet fortgår även om en handläggare av någon anledning är frånvarande. Att fler handläggare arbetar med ett och samma ärende bidrar också till att alla ärenden handläggs och bedöms på ett likartat sätt.

Bättre information

Den andra åtgärden handlar om att ge bättre information till företagen så att de redan från början skickar in kompletta ansökningshandlingar.

– Vi har redan gjort en hel del förbättringar vad gäller informationen på vår webbplats, men det arbetet fortsätter och vi tittar bland annat på om det går att göra bättre instruktioner eller mallar så att företagen skickar in rätt information från början. Idag skickar vi tillbaka många ansökningar eftersom de inte är kompletta, vilket gör att processen fördröjs. Vi vill göra det lättare att göra rätt helt enkelt, säger Anna Elvkull. Under våren har vi även intervjuat företag per telefon för att höra vad de saknar för information från Ei.

Fler jurister

Även regeringen har uppmärksammat att processen för att ansöka om tillstånd för elledningar är förenade med långa handläggningstider. Därför sköt regeringen till extra pengar i budgeten för 2017 för tillfälliga personalförstärkningar på Ei.

– Som en tredje åtgärd har vi nu förstärkt avdelningen med ett antal jurister för att snabba på processen. Förutom inströmningen av nya ärenden har vi cirka 350 äldre ärenden som handläggs eller väntar på handläggning, säger Anna Elvkull.

Förhoppningen är att de tre åtgärderna ska ge synliga resultat inom det närmaste halvåret.

– Vi kommer att summera och utvärdera vid årsskiftet och då hoppas vi kunna säga att handläggningstiden för en koncessionsansökan har minskat ordentligt, säger Anna Elvkull. Men vårt mål är handläggningstiderna för ett normalärende ska vara ungefär 12 månader. Det känns rimligt med tanke på att det är en komplex process där det bland annat måste finnas tid för att hämta in synpunkter från dem som berörs av en ledning.

Så här ser processen ut när ett elnätsföretag ansöker om tillstånd (koncession)

 1. Företaget skickar in sin ansökan till Ei.
 2. Ei granskar ansökan och ser så att den är komplett. Vanliga fel kan vara att fastighetsförteckningen inte är undertecknad eller att länsstyrelsens beslut om miljöpåverkan saknas. Ei granskar också så att samrådet är väl genomfört och att det finns en noggrant utförd miljökonsekvensbeskrivning.
 3. När ansökan är komplett skickar Ei den på remiss till berörda, till exempel markägare, kommuner och länsstyrelser.
 4. De yttranden som kommer in efter remissen skickas oftast till företaget som ansökt om tillstånd så att företaget har möjlighet att besvara dem.
 5. Ei slutbereder ärendet. Om det behövs ytterligare kompletteringar från företaget efter remissomgången så begärs dessa uppgifter in.
 6. Ei fattar beslut.

Är det någon särskild information om koncessioner som du saknar på ei.se? Tipsa oss gärna via redaktionen@ei.se

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.