Hösten 2016 inledde Ei en granskning mot Stockholms Elbolag. Granskningen visade att företaget bröt mot bestämmelser i ellagen. Elhandelsföretaget fick därför sju veckor på sig att åtgärda bristerna. Ei har nu bedömt de åtgärder som företaget gjort och kommit fram till att flera av bristerna fortfarande finns kvar.

– Stockholms Elbolag visar fortfarande upp allvarliga brister när det gäller information till konsumenterna. Företaget har meddelat oss att bristerna är åtgärdade, men vi ser fortfarande att det saknas väsentlig information till konsumenterna innan avtalet ingås, på elfakturan och på företagets webbplats. Eftersom vi bedömer att de inte följer Ei:s föreläggande har vi ansökt till förvaltningsrätten i Linköping om att få vitet utdömt, säger Thomas Björkström samordnare för konsumentfrågor på Ei.

Ett av Ei:s uppdrag som myndighet är att bedriva tillsyn mot elhandelsföretag och elnätsföretag. Ett tillsynsområde handlar om att granska att elhandelsföretag följer regler som är kopplade till konsumenter, till exempel att företagen lämnar rätt information till sina kunder.

Eftersom granskningen visar att Stockholms Elbolag inte följer ellagens bestämmelser har Ei plockat bort företaget från elpriskollen.se tills det att företaget har åtgärdat bristerna. Elpriskollen.se är myndighetens egen prisjämförelsesajt för el.

Läs föreläggandet (pdf 3 MB)

Uppföljning/Avskrivning

Juni 2017: Efter att Ei ansökt om utdömande av vitet enligt Ei:s föreläggande har Stockholms Elbolag skickat in underlag till Ei som visar att det nu följer föreläggandet. Vitet dömdes ut av förvaltningsrätten i juni. Eftersom företaget nu följt föreläggandet finns Stockholms Elbolag återigen presenterat på Ei:s prisjämförelsesajt elpriskollen.se.


Ei ansöker om att få vite mot Stockholms Elbolag utdömt

by , https://www.ei.se, 2017-02-28 10:02:39

Energimarknadsinspektionen (Ei) har ansökt till förvaltningsrätten i Linköping om att få utdöma ett vite på 150 000 kronor mot elhandelsföretaget Stockholms Elbolag. Bakgrunden är att Ei gör bedömningen att Stockholms Elbolag inte följer det föreläggande som myndigheten tidigare har fattat beslut om.

Hösten 2016 inledde Ei en granskning mot Stockholms Elbolag. Granskningen visade att företaget bröt mot bestämmelser i ellagen. Elhandelsföretaget fick därför sju veckor på sig att åtgärda bristerna. Ei har nu bedömt de åtgärder som företaget gjort och kommit fram till att flera av bristerna fortfarande finns kvar.

– Stockholms Elbolag visar fortfarande upp allvarliga brister när det gäller information till konsumenterna. Företaget har meddelat oss att bristerna är åtgärdade, men vi ser fortfarande att det saknas väsentlig information till konsumenterna innan avtalet ingås, på elfakturan och på företagets webbplats. Eftersom vi bedömer att de inte följer Ei:s föreläggande har vi ansökt till förvaltningsrätten i Linköping om att få vitet utdömt, säger Thomas Björkström samordnare för konsumentfrågor på Ei.

Ett av Ei:s uppdrag som myndighet är att bedriva tillsyn mot elhandelsföretag och elnätsföretag. Ett tillsynsområde handlar om att granska att elhandelsföretag följer regler som är kopplade till konsumenter, till exempel att företagen lämnar rätt information till sina kunder.

Eftersom granskningen visar att Stockholms Elbolag inte följer ellagens bestämmelser har Ei plockat bort företaget från elpriskollen.se tills det att företaget har åtgärdat bristerna. Elpriskollen.se är myndighetens egen prisjämförelsesajt för el.

Läs föreläggandet

Uppföljning/Avskrivning

Juni 2017: Efter att Ei ansökt om utdömande av vitet enligt Ei:s föreläggande har Stockholms Elbolag skickat in underlag till Ei som visar att det nu följer föreläggandet. Vitet dömdes ut av förvaltningsrätten i juni. Eftersom företaget nu följt föreläggandet finns Stockholms Elbolag återigen presenterat på Ei:s prisjämförelsesajt elpriskollen.se.


Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.