Ei har regeringens uppdrag att ta fram riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för el.

Nu bjuder Ei in till ett dialogmöte för presentera och diskutera uppdraget ur olika perspektiv och för att samla in synpunkter från olika aktörer.

Under dagen kommer projektledare Marit Widman samt deltagare från projektgruppen att presentera uppdragets mål och tidplan, status för arbetet, kritiska frågor och de preliminära förslag som tagits fram.

Det finns också möjlighet att ställa frågor och göra medskick till Ei:s projektgrupp inför arbetet med regeringsuppdraget.

Dialogmöte om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar – 28 november

by , https://www.ei.se, 2017-10-10 14:22:09

Välkommen till Energimarknadsinspektionens (Ei:s) dialogmöte om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar den 28 november 2017.

Ei har regeringens uppdrag att ta fram riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för el.

Nu bjuder Ei in till ett dialogmöte för presentera och diskutera uppdraget ur olika perspektiv och för att samla in synpunkter från olika aktörer.

Under dagen kommer projektledare Marit Widman samt deltagare från projektgruppen att presentera uppdragets mål och tidplan, status för arbetet, kritiska frågor och de preliminära förslag som tagits fram.

Det finns också möjlighet att ställa frågor och göra medskick till Ei:s projektgrupp inför arbetet med regeringsuppdraget.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.