I november beslutade ACER om hur EU:s elmarknader ska delas in i kapacitetsberäkningsregioner. Beslutet innebär bland annat att det gemensamma elområdet Österrike/Tyskland kommer att delas och ingå i två olika kapacitetsberäkningsregioner.

Österrike har motsatt sig att området delas och nu har den österrikiska tillsynsmyndigheten E-Control överklagat beslutet. Överklagandet kommer nu att prövas av ACERs Board of Appeal inom två månader.

Fotnot: *ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Beslutet om kapacitetsberäkningsregioner överklagas

by , https://www.ei.se, 2017-01-23 16:17:27

I november tog ACER* beslut om kapacitetsberäkningsregioner. Nu har den österrikiska tillsynsmyndigheten E-Control överklagat beslutet.

I november beslutade ACER om hur EU:s elmarknader ska delas in i kapacitetsberäkningsregioner. Beslutet innebär bland annat att det gemensamma elområdet Österrike/Tyskland kommer att delas och ingå i två olika kapacitetsberäkningsregioner.

Österrike har motsatt sig att området delas och nu har den österrikiska tillsynsmyndigheten E-Control överklagat beslutet. Överklagandet kommer nu att prövas av ACERs Board of Appeal inom två månader.

Fotnot: *ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.