NordREG är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi. Varje år publicerar organisationen en statusrapport där det senaste årets arbete redovisas.

Årets arbete har, precis som föregående år, skett inom fyra områden; slutkundsmarknad, grossistmarknad, reglering av elnätsföretag samt efterfrågeflexibilitet.

Arbetet har präglats av utvecklingen inom EU och lagförslaget Ren energi för alla i Europa som EU-kommissionen presenterade i slutet av 2016.

I rapporten redovisas bland annat tillsynsmyndigheternas arbete med de framväxande informationsutbytesmodellerna (elmarknadshubbarna) och de gemensamma aktiviteter som genomförts med anledning av att de nordiska länderna genomför det europeiska regelverket med nätföreskrifter.

Inom området reglering av elnätsföretag har de nordiska tillsynsmyndigheterna bland annat fördjupat sig i effekten av den ekonomiska regleringen av elnätsföretag och utbytt erfarenheter kring incitamentsreglering.

Inom området efterfrågeflexiblitet har de nordiska tillsynsmyndigheterna gemensamt följt utvecklingen inom Europa och bland annat publicerat en gemensam promemoria som innehåller kommentarer till EU-kommissionens förslag avseende aggregatorsrollen i lagförslaget Ren energi för alla i Europa.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Årets arbete inom NordREG sammanfattas i en rapport

by , https://www.ei.se, 2017-07-07 11:33:42

Nu är rapporten som beskriver NordREG:s* arbete det senaste året publicerad.

NordREG är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi. Varje år publicerar organisationen en statusrapport där det senaste årets arbete redovisas.

Årets arbete har, precis som föregående år, skett inom fyra områden; slutkundsmarknad, grossistmarknad, reglering av elnätsföretag samt efterfrågeflexibilitet.

Arbetet har präglats av utvecklingen inom EU och lagförslaget Ren energi för alla i Europa som EU-kommissionen presenterade i slutet av 2016.

I rapporten redovisas bland annat tillsynsmyndigheternas arbete med de framväxande informationsutbytesmodellerna (elmarknadshubbarna) och de gemensamma aktiviteter som genomförts med anledning av att de nordiska länderna genomför det europeiska regelverket med nätföreskrifter.

Inom området reglering av elnätsföretag har de nordiska tillsynsmyndigheterna bland annat fördjupat sig i effekten av den ekonomiska regleringen av elnätsföretag och utbytt erfarenheter kring incitamentsreglering.

Inom området efterfrågeflexiblitet har de nordiska tillsynsmyndigheterna gemensamt följt utvecklingen inom Europa och bland annat publicerat en gemensam promemoria som innehåller kommentarer till EU-kommissionens förslag avseende aggregatorsrollen i lagförslaget Ren energi för alla i Europa.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.