Syftet med EU-gemensamma nätföreskrifter (nätkoder) och kommissionsriktlinjer är att harmonisera regelverket inom EU för att skapa likvärdiga förutsättningar på energimarknaderna för el och naturgas inom Europa.

Samråd 22 mars om kriterier för undantag

Samrådet den 22 mars handlar dels om nätföreskrifter om anslutning av förbrukare Demand Coneccion Code (DCC). Dels om nätföreskrifter om anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler High voltage direct current systems and direct current-connected power park modules (HVDC).

När nätföreskrifterna är genomförda går det att ansöka om undantag från en eller flera bestämmelser i förordningarna. Undantag kan gälla både nya och befintliga anläggningar som omfattas av respektive nätföreskrifter. Just nu arbetar Ei med att ta fram kriterier för undantag från nätföreskrifterna DCC och HVDC.

Ei vill ha synpunkter på förslag till kriterier för undantag

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på Ei:s förslag på kriterier för undantag.

Kriterier för undantag från DCC berör främst elnätsföretag och ägare av förbrukningsanläggningar anslutna till stamnätet och ägare av förbrukningsenheter som tillhandahåller tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till elnät.

Kriterier för undantag från HVDC berör främst elnätsföretag, ägare av HVDC-anläggningar och ägare av kraftparksmoduler anslutna genom likström till elnät.

Förslaget på kriterier för att bevilja undantag finner du här:

Så här lämnar du synpunkter

Ei vill gärna ha synpunkter på de föreslagna kriterierna. Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt vid samrådet den 22 mars. Synpunkter kan också skickas via e-post till registrator@ei.se senast samma dag som samrådet. För synpunkter om DCC ange diarienummer: 2016-102710 och för synpunkter om HVDC ange diarienummer: 2016-102771.

Tid, plats och anmälan till samrådet

Samrådet sker i Ei:s möteslokaler på Drottninggatan 26 i Stockholm den 22 mars klockan 9:30-12:00. 

Anmäl dig till samrådet senast den 15 mars till eifunkpostteknisk@ei.se

Var vänlig ange ditt namn samt företag/organisation vid anmälan. Genom att anmäla dig till samrådet godkänner du även att Ei hanterar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL).

22 mars – samråd om nätföreskrifterna DCC och HVDC

by , https://www.ei.se, 2017-02-10 09:05:16

Den 22 mars bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in intressenter till ett samråd om två olika nätföreskrifter. Båda nätföreskrifterna handlar om anslutning till elnät. Nu kan du ta del av förslagen för kriterier för undantag.

Syftet med EU-gemensamma nätföreskrifter (nätkoder) och kommissionsriktlinjer är att harmonisera regelverket inom EU för att skapa likvärdiga förutsättningar på energimarknaderna för el och naturgas inom Europa.

Samråd 22 mars om kriterier för undantag

Samrådet den 22 mars handlar dels om nätföreskrifter om anslutning av förbrukare Demand Coneccion Code (DCC). Dels om nätföreskrifter om anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler High voltage direct current systems and direct current-connected power park modules (HVDC).

När nätföreskrifterna är genomförda går det att ansöka om undantag från en eller flera bestämmelser i förordningarna. Undantag kan gälla både nya och befintliga anläggningar som omfattas av respektive nätföreskrifter. Just nu arbetar Ei med att ta fram kriterier för undantag från nätföreskrifterna DCC och HVDC.

Ei vill ha synpunkter på förslag till kriterier för undantag

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på Ei:s förslag på kriterier för undantag.

Kriterier för undantag från DCC berör främst elnätsföretag och ägare av förbrukningsanläggningar anslutna till stamnätet och ägare av förbrukningsenheter som tillhandahåller tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till elnät.

Kriterier för undantag från HVDC berör främst elnätsföretag, ägare av HVDC-anläggningar och ägare av kraftparksmoduler anslutna genom likström till elnät.

Förslaget på kriterier för att bevilja undantag finner du här:

Så här lämnar du synpunkter

Ei vill gärna ha synpunkter på de föreslagna kriterierna. Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt vid samrådet den 22 mars. Synpunkter kan också skickas via e-post till registrator@ei.se senast samma dag som samrådet. För synpunkter om DCC ange diarienummer: 2016-102710 och för synpunkter om HVDC ange diarienummer: 2016-102771.

Tid, plats och anmälan till samrådet

Samrådet sker i Ei:s möteslokaler på Drottninggatan 26 i Stockholm den 22 mars klockan 9:30-12:00. 

Anmäl dig till samrådet senast den 15 mars till eifunkpostteknisk@ei.se

Var vänlig ange ditt namn samt företag/organisation vid anmälan. Genom att anmäla dig till samrådet godkänner du även att Ei hanterar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL).

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.