Seminariet ger en överblick över några av de frågor som ryms i lagförslaget, främst med fokus på elmarknadsdesign. En talare från EU-kommissionen kommer att berätta om vad förslaget innebär. Dessutom kommer talare från Ei, Energimyndigheten och Svenska kraftnät att fokusera på lagförslaget från myndigheternas olika perspektiv.

Tanken är att seminariet ska ge en bred överblick för att inspirera till fortsatt fördjupning i frågorna. Det kommer också att finnas tid för frågor och reflektioner från publiken.

Seminariet hålls i Stockholm och sista anmälningsdag är den 15 maj.

22 maj – Seminarium om lagförslaget Ren energi för alla i Europa (Vinterpaketet)

by , https://www.ei.se, 2017-04-20 14:09:55

Den 22 maj arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett seminarium om EU-kommissionens lagförslag Ren energi för alla i Europa, även kallat "Vinterpaketet". Välkommen att anmäla dig till seminariet!

Seminariet ger en överblick över några av de frågor som ryms i lagförslaget, främst med fokus på elmarknadsdesign. En talare från EU-kommissionen kommer att berätta om vad förslaget innebär. Dessutom kommer talare från Ei, Energimyndigheten och Svenska kraftnät att fokusera på lagförslaget från myndigheternas olika perspektiv.

Tanken är att seminariet ska ge en bred överblick för att inspirera till fortsatt fördjupning i frågorna. Det kommer också att finnas tid för frågor och reflektioner från publiken.

Seminariet hålls i Stockholm och sista anmälningsdag är den 15 maj.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.