Ei:s nyheter

  • Investeringarna i elnäten ökar

    Skapad: Granskad:

    Nu har elnätsföretagen lämnat in de uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) som ligger till grund för Ei:s beslut om företagens intäktsramar 2020–2023. Uppgifterna som företagen lämnat in visar att de planerade elnätsinvesteringarna ökar, jämfört med planerade investeringar under perioden 2016–2019.

  • Generaldirektör Anne Vadasz Nilsson om Ei:s roll i energiomställningen

    Skapad: Granskad:

    Kapaciteten i elnäten, utvecklingen av regelverk och vilka energislag som ska följa med in i framtiden är frågor som väcker många diskussioner, både i de politiska rummen, i energibranschen och i samhället i stort. Att klara klimatutmaningen är det övergripande målet. Här ger Energimarknadsinspektionens (Ei:s) generaldirektör Anne Vadasz Nilsson sin syn på myndighetens roll i energiomställningen.