Dokument förhandsreglering av intäktsramar naturgas tillsynsperiod 2019-2022 | Ei.se - Energimarknadsinspektionen