Stockholm Gas AB (förgasning) | Ei.se - Energimarknadsinspektionen