Förordningen fastställer nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas och fastställer regler med syfte att bidra till marknadsintegration, förbättrad försörjningstrygghet och ökad sammanlänkning mellan gasnät.

Nätföreskriften har diskuterats i flera år. Den 31 juli 2015 överlämnade ENTSOG en omarbetad version av nätföreskriften, där ENTSOG har tagit hänsyn till vissa delar ur det yttrande som ACER lämnade i mars 2015. Efter det har ACER arbetat fram en rekommendation på den omarbetade nätföreskriften. Rekommendationen antogs inte eftersom det krävdes 2/3 majoritet av medlemmarna i ACERs tillsynsnämnd (Board of Regulators).

Nätföreskriften gick därefter över till EU-kommissionen för fortsatt arbetet i EU-kommissionens antagningsprocess (kommitologiprocessen). Kommitologiprocessen påbörjades formellt med ett första möte i juni och ett andra möte i september 2016. Nätföreskriften röstades igenom av EU:s medlemsstater 30 september 2016.

Reglerna kommer att få den legala formen av EU-förordning med direkt effekt i medlemsstaterna.

*Engelskt namn är: Harmonised transmission tariff structures for gas (TAR)