Maxstraffet för brott mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan höjs från fyra till sex år. För brott mot förbudet att röja insiderinformation höjs maxstraffet från ett till två år.

Straffbestämmelserna återfinns i lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Närmare om regleringen kring förbud mot marknadsmissbruk avseende elhandel finns i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi.

Om Energimarknadsinspektionen (Ei) i sin marknadsövervakning misstänker brott mot marknadsmissbruksreglerna överlämnar Ei ärendet till Ekobrottsmyndigheten (EBM) för vidare åtgärd.

Skärpta straff från 1 februari

by , https://www.ei.se, 2017-02-01 17:51:25

Den 1 februari 2017 skärps maxstraffet för den som gör sig skyldig till brott mot marknadsmissbruksreglerna, det vill säga insiderhandel, otillbörlig marknadspåverkan eller obehörigt röjande av insiderinformation, rörande elhandel i grossistledet.

Maxstraffet för brott mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan höjs från fyra till sex år. För brott mot förbudet att röja insiderinformation höjs maxstraffet från ett till två år.

Straffbestämmelserna återfinns i lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Närmare om regleringen kring förbud mot marknadsmissbruk avseende elhandel finns i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi.

Om Energimarknadsinspektionen (Ei) i sin marknadsövervakning misstänker brott mot marknadsmissbruksreglerna överlämnar Ei ärendet till Ekobrottsmyndigheten (EBM) för vidare åtgärd.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.