Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:02:55

Funktionskrav elmätare

Det finns nya funktionskrav för elmätare. Mätarna som uppfyller funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Enklare för kunden att vara aktiv på elmarknaden

Funktionskraven för mätsystem och mätutrustning bidrar till att det blir enklare för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva på elmarknaden genom att kunderna enklare får tillgång till sina uppgifter.

Dessutom främjar funktionskraven på elmätare en tillförlitlig och effektiv nätdrift, och möjliggör en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel. Funktionskraven möjliggör också en utvecklad marknad för energitjänster av olika slag.

Här nedan kan du läsa mer om de sju nya funktionskraven.

7 nya funktionskrav för elmätare

Funktionskraven omfattar alla kunder (elanvändare) som är lågspänningskunder.

  1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv effekt och reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt mäta och registrera den totala aktiva energin vid uttag och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
  3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per kvart. 
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

Ta även del av vanliga frågor och svar om elmätning där det finns mer information om funktionskrav på elmätare

Bakgrund

2014 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer för vilka funktionskrav som ska finnas på elmätare och relaterade system i framtiden. Ei skulle även göra en kostnadsnyttoanalys av förslagen på funktionskrav för elmätare. Förslagen finns att läsa i Ei:s rapport Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09) Pdf, 1.2 MB..

2017 fick Ei ett nytt uppdrag som handlade om att ta fram förslag till de författningsförändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Förslaget går att läsa i rapporten Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag Ei R2017:08 Pdf, 1.4 MB..

I slutet av juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. Läs mer Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, 23 - 34 §§ Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL