Vad vill du göra?

Bild Ei:s e-tjänst KENT

Logga in i e-tjänsten KENT - Ei:s verktyg för elnätsföretagen att rapportera in elavbrott (för att rapportera krävs att du är behörig och att du har en giltig e-legitimation)

Här finns mer vägledning om avbrottsrapportering

TESTA FILEN

Här kan du testa filen innan du laddar upp avbrottsdata

Här kan du testa filerna som innehåller ditt avbrottsdata för att hitta eventuella fel innan du laddar upp filerna i KENT Avbrottsrapportering. Det krävs ingen behörighet för att testa filen.

SNABBRAPPORT

Mer information om snabbrapport i samband med långvarigt och omfattande avbrott

Länken ovan leder till de mallar som behövs för att snabbrapportera avbrott till Ei. 

För att snabbrapportera avbrott krävs ingen e-legitimation.

Jag vill ha mer vägledning

Är det första gången du ska rapportera in uppgifter?

Då måste du börja med att söka behörighet. För att garantera att inte obehörigha rapporterar in uppgifter måste du vara behörig att rapportera och ha en giltig e-legitimation. Är det första gången som du ska rapportera in avbrott i e-tjänsten KENT börjar du med att ansöka om behörighet, för att söka behörighet behövs ingen e-legitimation.