Observera! Fyll inte i alla uppgifter redan nu men granska gärna

Fyll inte i alla uppgifter om företagets avtal redan nu. När nya ELIN är i drift kommer ni att kunna ladda ned alla avtal direkt till excelmallen med en enkel knapptryckning.

Vill du redan nu se hur mallen för rapportering vi Excelfil ser ut?

by , https://www.ei.se, 2015-11-18 16:52:45

I nya ELIN utökas möjligheten att rapportera via excelfil. Alla avtal kan laddas ned i en excelmall, där ändringarna görs och sedan laddas upp i nya ELIN. Excelmallen finns redan nu tillgänglig för att ni ska kunna få kännedom över hur den är uppbyggd.

 

Observera! Fyll inte i alla uppgifter redan nu men granska gärna

Fyll inte i alla uppgifter om företagets avtal redan nu. När nya ELIN är i drift kommer ni att kunna ladda ned alla avtal direkt till excelmallen med en enkel knapptryckning.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.