Inloggningen sker på samma sätt som tidigare. Det är nu viktigt att ni kontrollerar att alla avtal finns med och att priser och övrig information är korrekt.

Ny handbok för nya ELIN, version 1.1

Handboken för nya ELIN har nu uppdaterats och finns tillgänglig med beteckningen version 1.1. Observera att handboken uppdateras kontinuerligt så kontrollera gärna då och då att du använder den senaste versionen.

Vi behöver er hjälp med tre saker!

1. Ändra uppgifter om miljöavtal

Information om miljöavtal är nytt i nya ELIN. Det innebär att det nu är nu möjligt att ange produktionskällorna "sol", "vind", "vatten" och "bio", samt ge miljömärkningen "bra miljöval" för avtal med förnyelsebar energi.

Alla avtal som i gamla ELIN var märkta "förnyelsebar energi" har i nya ELIN fått märkningen "vatten". Dessa avtal måste därför granskas och vid behov ändras och kompletteras vad avser typ av förnybar el och miljömärkning.

Som hjälp för detta finns en film som beskriver hur man gör. Se filmen Miljöavtal – Ändra till rätt produktionskälla. Information finns också i handboken på sidan 34 och 51.

2. Anvisat pris måste kopplas till leveransvillkor

I nya ELIN måste avtal av typen Anvisat pris kopplas till ett nytt leveransvillkor för att avtalet ska bli synligt på elhandlarens sida på Elpriskollen.

Som hjälp för detta finns en film som beskriver hur man gör. Välj filmen Så lägger du upp ett leveransvillkor. Information finns också i handboken på sidan 29.

3. Ange faktureringsalternativ i leveransvillkor

De leveransvillkor som förts över till nya ELIN saknar information om faktureringsalternativ. Därför måste detta kompletteras.

Som hjälp för detta finns en film som beskriver hur man gör. Välj filmen Ändra faktureringsalternativ.Information om hur ni ska göra finns i handboken på sidan 26-28.

Information om rapportering via fil

Observera att nu finns nya mallar för XML- och Excel-rapportering.

I nya ELIN kan rapportering ske via Excel-fil. Alla avtal kan laddas ned i en Excel-mall som man ändrar i avtalen för att sedan ladda upp avtalen i nya ELIN.

Möjligheten att rapportera med XML-fil finns kvar som tidigare. En ny specifikation för XML-rapportering har däremot tagits fram.

Läs mer om rapportering via fil

Den nya möjligheten att rapportera via Excel-fil kan underlätta rapporteringen betydligt. Vår rekommendation är att ni som första steg exporterar alla avtal till en Excel-fil , se sid 63 i handboken. Därefter granskar ni filen och informationen i handboken avsnitt 11, sid 62-68 för att få förståelse för hur rapportering med Excel-fil är upplagd och avsedd att fungera.

Om ni har frågor

Kontakta Bengt Gustavsson, tel 016-16 25 13, bengt.gustavsson@ei.se eller Elin Brodin, tel 016-16 27 30, elin.brodin@ei.se

Viktig information i nya ELIN

by , https://www.ei.se, 2016-02-15 11:18:53

Nu är alla elhandlares avtal med priser och leveransvillkor flyttade till nya ELIN.

När nya ELIN är på plats behöver ni som elhandlare kontrollera era avtal.

Inloggningen sker på samma sätt som tidigare. Det är nu viktigt att ni kontrollerar att alla avtal finns med och att priser och övrig information är korrekt.

Ny handbok för nya ELIN, version 1.1

Handboken för nya ELIN har nu uppdaterats och finns tillgänglig med beteckningen version 1.1. Observera att handboken uppdateras kontinuerligt så kontrollera gärna då och då att du använder den senaste versionen.

Vi behöver er hjälp med tre saker!

1. Ändra uppgifter om miljöavtal

Information om miljöavtal är nytt i nya ELIN. Det innebär att det nu är nu möjligt att ange produktionskällorna "sol", "vind", "vatten" och "bio", samt ge miljömärkningen "bra miljöval" för avtal med förnyelsebar energi.

Alla avtal som i gamla ELIN var märkta "förnyelsebar energi" har i nya ELIN fått märkningen "vatten". Dessa avtal måste därför granskas och vid behov ändras och kompletteras vad avser typ av förnybar el och miljömärkning.

Som hjälp för detta finns en film som beskriver hur man gör. Se filmen Miljöavtal – Ändra till rätt produktionskälla. Information finns också i handboken på sidan 34 och 51.

2. Anvisat pris måste kopplas till leveransvillkor

I nya ELIN måste avtal av typen Anvisat pris kopplas till ett nytt leveransvillkor för att avtalet ska bli synligt på elhandlarens sida på Elpriskollen.

Som hjälp för detta finns en film som beskriver hur man gör. Välj filmen Så lägger du upp ett leveransvillkor. Information finns också i handboken på sidan 29.

3. Ange faktureringsalternativ i leveransvillkor

De leveransvillkor som förts över till nya ELIN saknar information om faktureringsalternativ. Därför måste detta kompletteras.

Som hjälp för detta finns en film som beskriver hur man gör. Välj filmen Ändra faktureringsalternativ.Information om hur ni ska göra finns i handboken på sidan 26-28.

Information om rapportering via fil

Observera att nu finns nya mallar för XML- och Excel-rapportering.

I nya ELIN kan rapportering ske via Excel-fil. Alla avtal kan laddas ned i en Excel-mall som man ändrar i avtalen för att sedan ladda upp avtalen i nya ELIN.

Möjligheten att rapportera med XML-fil finns kvar som tidigare. En ny specifikation för XML-rapportering har däremot tagits fram.

Läs mer om rapportering via fil

Den nya möjligheten att rapportera via Excel-fil kan underlätta rapporteringen betydligt. Vår rekommendation är att ni som första steg exporterar alla avtal till en Excel-fil , se sid 63 i handboken. Därefter granskar ni filen och informationen i handboken avsnitt 11, sid 62-68 för att få förståelse för hur rapportering med Excel-fil är upplagd och avsedd att fungera.

Om ni har frågor

Kontakta Bengt Gustavsson, tel 016-16 25 13, bengt.gustavsson@ei.se eller Elin Brodin, tel 016-16 27 30, elin.brodin@ei.se

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.