• Val av nätägare i gränssnittet
  Det går endast att välja ett nätområde i listan för "Geografisk begränsning".
 • Filter
  Nu kan man filtrera på förbrukningsintervall i ELIN. I filtret kan min- och maxförbrukning anges.
 • Textinmatning om Typ av el/info om miljöavtal
  Det går nu att kopiera in text från Word-dokument och direkt klistra in i textfält.
 • Problem med att Elpriskollen visar dubbletter av vissa avtal (rörliga)
  Problem åtgärdat.
 • Uppsägningstid utökas med alternativet "Kalendermånad"
  Leveransvillkor – möjligt att ange "Kalendermånad" vid uppsägningstid. Tidigare fanns alternativen "Dagar" och "Månad".
 • Leveransvillkor, omteckningsrätt
  Det finns nu möjlighet att ange omteckningskostnaden i intervallform t.ex. 0-400 kr med tillhörande fritextfält. Därmed har det tillkommit två nya fält (kolumner i Excel-mallen), ett för "Min kostnad för omteckning" och ett för "Information omteckningsrätt". Dessutom finns ett fält för "Max kostnad för omteckning", det som tidigare hette "Kostnad för omteckning".
 • Ny mall för Excel och XML
  Här finner du ny mall vid inrapportering med Excel-fil och XML-fil

Ny uppdatering vid inrapportering till e-tjänsten ELIN

by , https://www.ei.se, 2017-05-23 14:26:08

Nya och förbättrade funktioner vid inrapportering till ELIN har lanserats.

Uppdateringarna berör bland annat omteckningsrätt, uppsägningstid och filterfunktionen. Vid inrapportering med Excel-fil och XML-fil kräver en del av dessa uppdateringar att en ny mall används. Information om vad uppdateringen innebär och hur den påverkar inrapporteringen hittar du här.

 • Val av nätägare i gränssnittet
  Det går endast att välja ett nätområde i listan för "Geografisk begränsning".
 • Filter
  Nu kan man filtrera på förbrukningsintervall i ELIN. I filtret kan min- och maxförbrukning anges.
 • Textinmatning om Typ av el/info om miljöavtal
  Det går nu att kopiera in text från Word-dokument och direkt klistra in i textfält.
 • Problem med att Elpriskollen visar dubbletter av vissa avtal (rörliga)
  Problem åtgärdat.
 • Uppsägningstid utökas med alternativet "Kalendermånad"
  Leveransvillkor – möjligt att ange "Kalendermånad" vid uppsägningstid. Tidigare fanns alternativen "Dagar" och "Månad".
 • Leveransvillkor, omteckningsrätt
  Det finns nu möjlighet att ange omteckningskostnaden i intervallform t.ex. 0-400 kr med tillhörande fritextfält. Därmed har det tillkommit två nya fält (kolumner i Excel-mallen), ett för "Min kostnad för omteckning" och ett för "Information omteckningsrätt". Dessutom finns ett fält för "Max kostnad för omteckning", det som tidigare hette "Kostnad för omteckning".
 • Ny mall för Excel och XML
  Här finner du ny mall vid inrapportering med Excel-fil och XML-fil
Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.