Kort sammanfattning över förbättringar i nya ELIN

De viktigaste punkterna är:

 • Nytt gränssnitt (utseende)
 • Snabbare inrapportering genom kortare väntetider med mera
 • Hjälpfunktion
 • Möjlighet till utökad info om miljöavtal
 • Möjlighet att rapportera avtal med rabatter
 • Möjlighet till utökad info om underliggande kostnadsposter i rörliga avtal
 • Möjlighet för firmatecknaren att lägga upp en person med funktionen "administratör" som innebär att man får befogenhet att utse nya rapportörer
 • Möjlighet att rapportera via Excel fil.

Redan inrapporterade uppgifter flyttas automatiskt

De uppgifter som elhandelsföretagen rapporterat in i gamla ELIN flyttas automatiskt över till nya ELIN. Det gäller till exempel uppgifter om företaget, rapportörer, leveransvillkor och alla avtal med mera.

Tänk på att vid behov märka om dina förnybara avtal

I nya ELIN kommer det vara möjligt att märka miljöavtal med produktionsslagen: "sol, vind, vatten och bio". Förutom det kan även märkningen "Bra Miljöval" anges.

Avtal i gamla ELIN som markerats med "Enbart förnybar energi" kommer vid konverteringen till nya ELIN att få miljömärkningen "vatten". De elavtal i gamla ELIN som märkts med "Enbart förnybar energi" måste därför märkas om i nya ELIN efter elhandlarens önskemål. Det bör ske så snabbt som möjligt efter lanseringen av nya ELIN.

Nya specifikationer för XML- och Excel-rapportering

I nya ELIN utökas möjligheten att rapportera med fil genom att en lösning med Excel-fil skapats. Alla avtal kan laddas ned i en Excel-mall, där ändras och sedan laddas upp i nya ELIN. Observera! Fyll inte i alla uppgifter om företagets avtal redan nu. När nya ELIN är i drift kommer ni att kunna ladda ned alla avtal direkt till excelmallen med en enkel knapptryckning.

Möjligheten att rapportera med XML-fil kvarstår. En ny specifikation för XML-rapportering har tagits fram och finns nu tillgänglig.

Mer information kommer före lanseringen

Veckan före lanseringen kommer vi med mer information om hur konverteringen kommer att genomföras. Vi uppmanar dock redan nu elhandlarna att planera för beredskap med rapportörer som kan kontrollera uppgifterna i nya ELIN i slutet av januari 2016.

Föreskrift remissbehandlas nu

Förändringarna i nya ELIN föranleder också förändringar i Ei:s föreskrift om elhandlarnas skyldighet att lämna priser och leveransvillkor, EIFS 2013:7. Ei sammanställer för närvarande de remissvar som lämnats på förslaget till förändrad föreskrift. Slutligt beslut om den nya föreskriften kommer att tas under senare delen av november.

För mer information

Har du någon fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Bengt Gustavsson, bengt.gustavsson@ei.se, tel 016-16 25 13 eller till Erik Schrammel, erik.schrammel@ei.se, tel 016-16 25 49

Nu har vi förbättrat vår e-tjänst ELIN

by , https://www.ei.se, 2015-11-30 09:53:03

Den nya förbättrade versionen av Elpriskollens inrapporteringssystem ELIN blir försenad och kommer att lanseras i slutet av januari 2016. Mer information om datum för övergången från gamla till Nya ELIN kommer att lämnas i början av januari 2016. Då vill vi gärna att du som rapportör kontrollerar att de uppgifter vi flyttar från gamla ELIN och publicerar i nya ELIN är korrekta.

Nya ELIN ska göra det enklare för alla elhandlare att rapportera elpriser. Elpriser som sedan presenteras på prisjämförelsesajten Elpriskollen. Genom ett mer användarvänligt utseende, förbättrad prestanda och nya funktioner hoppas vi att rapporteringen upplevs smidigare.

Även prisjämförelsesajten Elpriskollen kommer få ett nytt mer användarvänligt gränssnitt och kommer att lanseras samtidigt med ELIN.

Kort sammanfattning över förbättringar i nya ELIN

De viktigaste punkterna är:

 • Nytt gränssnitt (utseende)
 • Snabbare inrapportering genom kortare väntetider med mera
 • Hjälpfunktion
 • Möjlighet till utökad info om miljöavtal
 • Möjlighet att rapportera avtal med rabatter
 • Möjlighet till utökad info om underliggande kostnadsposter i rörliga avtal
 • Möjlighet för firmatecknaren att lägga upp en person med funktionen "administratör" som innebär att man får befogenhet att utse nya rapportörer
 • Möjlighet att rapportera via Excel fil.

Redan inrapporterade uppgifter flyttas automatiskt

De uppgifter som elhandelsföretagen rapporterat in i gamla ELIN flyttas automatiskt över till nya ELIN. Det gäller till exempel uppgifter om företaget, rapportörer, leveransvillkor och alla avtal med mera.

Tänk på att vid behov märka om dina förnybara avtal

I nya ELIN kommer det vara möjligt att märka miljöavtal med produktionsslagen: "sol, vind, vatten och bio". Förutom det kan även märkningen "Bra Miljöval" anges.

Avtal i gamla ELIN som markerats med "Enbart förnybar energi" kommer vid konverteringen till nya ELIN att få miljömärkningen "vatten". De elavtal i gamla ELIN som märkts med "Enbart förnybar energi" måste därför märkas om i nya ELIN efter elhandlarens önskemål. Det bör ske så snabbt som möjligt efter lanseringen av nya ELIN.

Nya specifikationer för XML- och Excel-rapportering

I nya ELIN utökas möjligheten att rapportera med fil genom att en lösning med Excel-fil skapats. Alla avtal kan laddas ned i en Excel-mall, där ändras och sedan laddas upp i nya ELIN. Observera! Fyll inte i alla uppgifter om företagets avtal redan nu. När nya ELIN är i drift kommer ni att kunna ladda ned alla avtal direkt till excelmallen med en enkel knapptryckning.

Möjligheten att rapportera med XML-fil kvarstår. En ny specifikation för XML-rapportering har tagits fram och finns nu tillgänglig.

Mer information kommer före lanseringen

Veckan före lanseringen kommer vi med mer information om hur konverteringen kommer att genomföras. Vi uppmanar dock redan nu elhandlarna att planera för beredskap med rapportörer som kan kontrollera uppgifterna i nya ELIN i slutet av januari 2016.

Föreskrift remissbehandlas nu

Förändringarna i nya ELIN föranleder också förändringar i Ei:s föreskrift om elhandlarnas skyldighet att lämna priser och leveransvillkor, EIFS 2013:7. Ei sammanställer för närvarande de remissvar som lämnats på förslaget till förändrad föreskrift. Slutligt beslut om den nya föreskriften kommer att tas under senare delen av november.

För mer information

Har du någon fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Bengt Gustavsson, bengt.gustavsson@ei.se, tel 016-16 25 13 eller till Erik Schrammel, erik.schrammel@ei.se, tel 016-16 25 49

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.