Det kommer heller inte att kunna gå att ladda upp avtal och priser via fil.

Alla avtal med rörliga priskomponenter kommer avslutas av Ei

Då inrapporteringen av avtal med rörligt- och mix-pris kommer att förändras kommer alla avtal med rörliga priskomponenter att avslutas av Ei. För rörliga- och mix-avtal kommer Ei i fortsättningen att hämta det genomsnittliga spotpriset från Nordpool för förgående månad och presentera.

Den 4 maj öppnar ELIN för inrapportering

Inrapporteringstjänsten ELIN kommer öppna igen måndagen den 4 maj. Då kommer elhandelsföretagen för första gången att ha möjlighet att rapportera in rörliga- mix- och tim-avtal fram till den 10 maj, som är brytdagen för de rörliga avtalen. De inrapporterade avtalen kommer att visas på Elpriskollen den 11 maj.

De elhandelsföretag som vill rapporterar in via Excelfil rekommenderas att exportera en Excelfil från ELIN den 4 maj, för att på så sätt få med era fasta avtal i Excelfilen.

Uppdaterad användarhandledning för inrapportering i ELIN

Uppdaterad föreskrift

Föreskriften (EIFS 2020:1) (pdf 34 KB) gäller för inrapporteringen av timavtal.

Ändringar i ELIN och Elpriskollen

by , https://www.ei.se, 2020-04-22 11:29:22

Den 29 april kommer inrapporteringssystemet ELIN och Elpriskollen att stänga med anledning av de ändringarna som görs i samband med att införa timprisavtal på Elpriskollen. Det innebär att elhandelsföretagen inte kan rapportera in avtal och priser under perioden 29 april - 3 maj.

Det kommer heller inte att kunna gå att ladda upp avtal och priser via fil.

Alla avtal med rörliga priskomponenter kommer avslutas av Ei

Då inrapporteringen av avtal med rörligt- och mix-pris kommer att förändras kommer alla avtal med rörliga priskomponenter att avslutas av Ei. För rörliga- och mix-avtal kommer Ei i fortsättningen att hämta det genomsnittliga spotpriset från Nordpool för förgående månad och presentera.

Den 4 maj öppnar ELIN för inrapportering

Inrapporteringstjänsten ELIN kommer öppna igen måndagen den 4 maj. Då kommer elhandelsföretagen för första gången att ha möjlighet att rapportera in rörliga- mix- och tim-avtal fram till den 10 maj, som är brytdagen för de rörliga avtalen. De inrapporterade avtalen kommer att visas på Elpriskollen den 11 maj.

De elhandelsföretag som vill rapporterar in via Excelfil rekommenderas att exportera en Excelfil från ELIN den 4 maj, för att på så sätt få med era fasta avtal i Excelfilen.

Uppdaterad användarhandledning för inrapportering i ELIN

Uppdaterad föreskrift

Föreskriften (EIFS 2020:1) gäller för inrapporteringen av timavtal.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.