När du gör en ansökan om nätkoncession ska du bifoga en bestyrkt fastighetsägarförteckning. Denna behöver vi på Ei för att kunna hämta in yttranden från ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansökan.
Läs mer om korrekt samråd

Förteckningen ska innehålla ägare och innehavare av särskild rätt till de fastigheter som ledningen ska dras fram över, eller fastigheter som på annat sätt berörs av ledningen. Särskild rätt kan exempelvis handla om servitut, rätt till elektrisk kraft eller nyttjanderätt till markområdena.

Det bör vara tydligt om förteckningen avser ägare eller innehavare av särskild rätt. Det går också bra att lämna in två förteckningar, en över ägare och en över innehavare av särskild rätt.

Förteckningen ska inte innehålla uppgifter om hyresrättsinnehavare eller bostadsrättsinnehavare. Den ska inte heller inkludera alla som har ingått i tidigare samråd.

Fastighetsägarförteckningen kan lämnas in både digitalt och i pappersformat.
Läs mer om ansökans format

Eftersom andra koncessionsinnehavare som berörs av projektet är obligatoriska remissinstanser ska du i ansökan också uppge vilka andra innehavare som berörs av projektet, om sådana finns. Det gäller innehavare av nätkoncession för område, där ledningen är tänkt att gå, men också koncessionsinnehavare till andra ledningar som korsas eller tangeras av den planerade ledningsgatan.