EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände förordningen den 24 november 2017 och publicerade den i EU:s officiella tidning den 28 november 2017. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter offentliggörande den 18 december 2017, med undantag för vissa artiklar. Några artiklar tillämpas först efter fem år.

Förordningen ER anger krav och principer för hur nödsituationer, stora störningar och återuppbyggnad av elsystemet ska hanteras. Till exempel anges specifika krav vad gäller hantering av nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd hos systemansvariga för överföringssystemet och samordning av systemdriften i hela unionen i samband med nöddrifttillstånd med mera.

Förordningen bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Network Code on Emergency and Restoration (ER)