Den 27 april 2016 EU-parlamentet och Europeiska rådet godkände föreskrifterna och dessa offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning samma dag. Vilket innebär att föreskrifterna träder i kraft den 17 maj 2016. Föreskrifterna tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (april 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 7, 58, 59 och 61 och artiklar 65-70.

Nätföreskrifterna och kommissionsriktlinjerna innehåller en rad olika ärenden som Ei ska fatta beslut om. Här nedan kan du ta del Ei:s av pågående-, avslutade-, samt kommande ärenden för nätföreskriften RfG.

Pågående och avslutade ärende för nätföreskriften RfG

Ärende

Status

Artikel 66-69 Klassificering som ny teknik (övergångsbestämmelser) Avslutad 
Artikel 61 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i RfG Avslutad

 Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Requirements for Generators (RfG)