Pågående och avslutade ärenden för nätföreskriften HVDC

Ärende

Status

Artikel 78 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i HVDC Avslutad 

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: High Voltage Direct Current HVDC and HVDC Connected PPMs' (HVDC)