EU-förordningen antogs 23 november 2017 och trädde i kraft 18 december 2017.

Pågående och avslutade ärenden för EB

EU-förordningen innehåller en rad olika metoder och villkor som Energimarknadsinspektionen (Ei) ska fatta beslut om. Här nedan kan du ta del av Ei:s pågående, avslutade samt kommande ärenden under 2018 och första hälften av 2019.

Ärende

Status

Artikel 18 Villkor avseende balansering för balansansvariga och balanstjänsteföretag Pågående
Artikel 20 Europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering Pågående
Artikel 21 Europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering Pågående
Artikel 22 Europeisk plattform för processen för nettning av obalanser Pågående
Artikel 29 Aktivering av bud på balansenergi från den gemensamma rangordningslistan Kommande
Artikel 30 Prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser Kommande
Artikel 50.3 Avsiktliga energiutbyten Kommande
Artikel 50.4 Avsiktliga energiutbyten Kommande
Artikel 51.1 Oavsiktliga energiutbyten Kommande
Artikel 51.2 Oavsiktliga energiutbyten Kommande 
Artikel 52 Avräkning av obalanser Kommande

Framtida ärenden

Detta är en översikt över de ärenden som Ei kommer fatta beslut om under andra hälften av 2019 och framåt.

Ärende

Ärendet till Ei

Artikel 25 Förslag på standardprodukter Senast 2 år efter ikraftträdande
Artikel 38 Harmoniserad metod för kapacitetstilldelning Senast 5 år efter ikraftträdande
Artikel 40 Samoptimerad tilldelningsprocess för kapacitet Senast 2 år efter ikraftträdande
Artikel 37 Beräkning av kapacitet mellan elområden för balansenergi och nettning Senast 5 år efter ikraftträdande

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Electricity Balancing (EB)