Maj 2017 fattade Ei beslut i ärendet.

Ärendenummer:

2016-102710

Artikel 51 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i DCC

by , https://www.ei.se, 2018-12-11 13:28:59

Nätföreskriften om nätanslutning för förbrukning (DCC) handlar om anslutning av förbrukning till elnät och definierar krav på befintliga och nya väsentliga elanvändare som är förbrukare.

Föreskrifterna bidrar till att främja en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor. De ska även främja systemsäkerheten.

Maj 2017 fattade Ei beslut i ärendet.

Ärendenummer:

2016-102710

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.