Föreskrifterna bidrar till att främja en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor. De ska även främja systemsäkerheten.

Pågående och avslutade ärenden för nätföreskriften DCC

 Ärende

 Status

Artikel 51 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i DCC Avslutad

 

 * Engelska namnet är: Demand Connection (DCC)