Den 8 november 2016 fattade ACER fattade beslut om kapacitetsberäkningsregioner.

Den 24 oktober 2017 godkände Ei föreslagen ändring av kapacitetsberäkningsregionerna.

Den 1 april 2019 fattade ACER beslut om föreslagna ändringar av kapacitetsberäkningsregionerna.

Frågor om besluten

Har ni frågor om besluten är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

  • 2017-102446
  • 2017-103006

Artikel 15 Framtagandet av kapacitetsberäkningsregioner

by , https://www.ei.se, 2018-10-16 19:16:43

Den 8 november 2016 fattade ACER fattade beslut om kapacitetsberäkningsregioner.

Den 24 oktober 2017 godkände Ei föreslagen ändring av kapacitetsberäkningsregionerna.

Den 1 april 2019 fattade ACER beslut om föreslagna ändringar av kapacitetsberäkningsregionerna.

Frågor om besluten

Har ni frågor om besluten är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

  • 2017-102446
  • 2017-103006

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.