Den 30 mars 2017 godkände Ei Svenska kraftnäts förslag på arrangemang.

Den 20 december 2018 godkände Ei en begäran om ändring av de befintliga arrangemangen från Svenska kraftnät.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2015–101956, 2018-101723

Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde

by , https://www.ei.se, 2019-06-05 08:24:40

Den 30 mars 2017 godkände Ei Svenska kraftnäts förslag på arrangemang.

Den 20 december 2018 godkände Ei en begäran om ändring av de befintliga arrangemangen från Svenska kraftnät.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2015–101956, 2018-101723

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.