ACER fattade beslut om högsta och lägsta priser för dagen före- och intradagsmarknaden den 14 november 2017.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer:

2016–102781

Artikel 41 och 54 Harmoniserade högsta och lägsta priser

by , https://www.ei.se, 2017-12-04 11:32:42

ACER fattade beslut om högsta och lägsta priser för dagen före- och intradagsmarknaden den 14 november 2017.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer:

2016–102781

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.