Status

Den 25 januari 2018 godkände Ei förlagen om vilka produkter som kan användas i den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen.

Den 22 januari 2020 godkände ACER de produkter som får användas i intradagsauktionerna.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om besluten är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2016–102780
2019-102065

Artikel 40 och 53 Produkter för dagen före- och intradagskopplingen

by , https://www.ei.se, 2020-02-12 14:44:29

Status

Den 25 januari 2018 godkände Ei förlagen om vilka produkter som kan användas i den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen.

Den 22 januari 2020 godkände ACER de produkter som får användas i intradagsauktionerna.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om besluten är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2016–102780
2019-102065

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.