Status

Den 13 juni 2018 godkände Ei kapacitetsberäkningsmetoden för kapacitetsberäkningsregionen Norden.

Den 12 december 2019 godkände Ei en begäran om ändring av den befintliga kapacitetsberäkningsmetoden från Svenska kraftnät.

Den 17 april 2020 kom Svenska kraftnät in med en ändringsbegäran av kapacitetsberäkningsmetoden. Ei har nu sex månader på sig att tillsammans med berörda tillsynsmyndigheter fatta beslut om föreslagna ändringar. Beslut förväntas den 17 oktober 2020.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2015–102892
2018-102265/2019-102839

Artikel 20 Samordnad kapacitetsberäkning inom Norden

by , https://www.ei.se, 2020-05-06 13:20:10

Status

Den 13 juni 2018 godkände Ei kapacitetsberäkningsmetoden för kapacitetsberäkningsregionen Norden.

Den 12 december 2019 godkände Ei en begäran om ändring av den befintliga kapacitetsberäkningsmetoden från Svenska kraftnät.

Den 17 april 2020 kom Svenska kraftnät in med en ändringsbegäran av kapacitetsberäkningsmetoden. Ei har nu sex månader på sig att tillsammans med berörda tillsynsmyndigheter fatta beslut om föreslagna ändringar. Beslut förväntas den 17 oktober 2020.

Frågor om beslutet

Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2015–102892
2018-102265/2019-102839

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.