Onsdagen den 24 juli 2015 publicerades kommissionsriktlinjen CACM i Europeiska Unionens Tidning (EUT) och har trätt ikraft den 14 augusti 2015.

Pågående och avslutade ärenden för CACM

Kommissionsriktlinjen innehåller en rad olika metoder och villkor som Ei ska fatta beslut om. Här nedan kan du ta del av Ei:s pågående, avslutade samt kommande ärenden för kommissionsriktlinjen.

Ärende

Status

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Norden

Pågående

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning – Hansa

Pågående

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Baltikum

Pågående
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Norden Pågående
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Hansa Pågående
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Baltikum Pågående
Artikel 37 Förslag på algoritmutveckling Pågående
Artikel 43 och 56 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av dagen före- och intradagskopplingen  Pågående
Artikel 55 Prissättning av intradagskapacitet Pågående
Artikel 59 Förslag på öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden Pågående
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Norden Pågående
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Hansa Pågående
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Baltikum Pågående

Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Baltikum

Avslutad
Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Norden Avslutad
Artikel 36 Förslag på back-up metod Avslutad
Artikel 40 och 53 Produkter för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen Avslutad

Artikel 44 Fastställande av reservförfarande - Hansa

Avslutad
Artikel 73 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning Avslutad
Artikel 41 och 54 Harmoniserade högsta och lägsta priser Avslutad
Artikel 7 Plan om gemensamt upprätthållande av funktioner hos marknadskopplingsoperatören (MCO) Avslutad
Artikel 69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden  Avslutad
Artikel 17 Metod för gemensam nätmodell Avslutad
Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde Avslutad
Artikel 4 Utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer Avslutad
Artikel 15 Framtagande av kapacitetsberäkningsregioner Avslutad
Artikel 16 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata Avslutad

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Capacity Allocation and Congestion Managment (CACM)