Pågående och avslutade ärenden för CACM

EU-förordningen innehåller en rad olika metoder och villkor som Ei ska fatta beslut om. Tabellen nedan visar vilka metoder och villkor som ännu inte är godkända av Ei, dessa har status "pågående". Metoder och villkor som har status "godkänd" är sådana som Ei redan har godkänt. Det finns också metoder och villkor som har blivit ändrade efter att Ei godkände dem första gången, datum för när Ei godkände ändringarna finns då angivet.

Ärende

Status

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Norden

Pågående

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning – Hansa

Pågående

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Baltikum

Pågående
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Norden Pågående
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Hansa Pågående
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Baltikum Pågående
Artikel 37 Förslag på algoritmutveckling Pågående
Artikel 43 och 56 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av dagen före- och intradagskopplingen  Pågående
Artikel 55 Prissättning av intradagskapacitet  Pågående
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Norden Pågående
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Hansa Pågående
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Baltikum Pågående
 

Artikel 59 Förslag på öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden

Godkänd

2018-04-24

Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Baltikum

Godkänd

2018-03-28

Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden – Norden

Godkänd

2018-03-15

Artikel 36 Förslag på back-up metod

Godkänd

2018-01-25

Artikel 40 och 53 Produkter för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen

Godkänd

2018-01-25

Artikel 44 Fastställande av reservförfarande - Hansa

Godkänd

2017-12-14

Artikel 73 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning

Godkänd

2017-12-13

Artikel 41 och 54 Harmoniserade högsta och lägsta priser

Godkänd

2017-11-14

Artikel 7 Plan om gemensamt upprätthållande av funktioner hos marknadskopplingsoperatören (MCO)

Godkänd

2017-05-20

Artikel 69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden 

Godkänd

2017-06-08

Artikel 17 Metod för gemensam nätmodell

Godkänd

2017-05-11

Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde

 

Godkänd

2017-03-30

Begäran om ändring inkommen
2018-06-21

Artikel 4 Utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer

Godkänd

2016-11-08

Artikel 15 Framtagande av kapacitetsberäkningsregioner

Godkänd

2016-11-08

Ändrad

2017-10-24

Artikel 16 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

Godkänd

2017-01-09

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Capacity Allocation and Congestion Managment (CACM)