Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden att analysera de förlag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller gränser för utbyte av frekvenshållningsreserv mellan systemansvariga för överföringssystem (FCR)

Status

Den 14 september 2018 fick Ei in ett förslag på gränser för utbyte av frekvenshållningsreserv (FCR) mellan systemansvariga för överföringssystem, enligt artikel 163.2. Ei har enligt förordningen 6 månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i Norden, analysera och komma överens om förslaget kan godkännas, alternativt att Ei skickar en begäran om att få förslaget ändrat. Dokument med information på svenska publiceras senare.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

14 mars 2019

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102167