Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden och kontinentala Europa att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om resultaten från kostnads-nyttoanalys där föreslås en tidsperiod för enheter eller grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver (FCR) när det gäller att kvarstå som tillgängliga under skärpt drifttillstånd.

Status

Arbetet förväntas starta under 2019

Ärendet förväntas inkomma till Ei

14 mars 2020

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

14 september 2020

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Diarienummer

-