Status

Ei har fattat beslut den 5 september 2018 till fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering (LFC block).

Frågor om ärendet

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017- 102928