Forum för smarta elnät har gett konsultföretaget (Copenhagen Economics) i uppdrag att utföra en studie om elnätsreglering och smarta elnät. Bland annat kommer en enkät att skickas ut till Sveriges elnätsföretag. Förhoppningen är att enkäten ska ge svar på hur elnätsföretagen uppfattar att dagens elnätsreglering påverkar företagens incitament att investera i smarta elnät.

– Vi hoppas att så många elnätsföretag som möjligt tar chansen att svara på enkäten och ge sin syn på elnätsregleringen, säger Marielle Lahti, på Forum för Smarta elnät.

Förutom enkätundersökningen ingår även intervjuer, omvärldsbevakning och litteraturstudier i uppdraget. Studien kommer dels att analysera den nuvarande regleringen, dels identifiera andra möjliga incitament för att öka investeringar i smarta elnät och analysera vilka konsekvenser de skulle kunna få. Studien kommer även att presentera lärdomar kring hur dessa frågor har hanterats i andra länder.

Slutsatserna ska presenteras i en rapport som väntas publiceras av Forum för smarta elnät under hösten 2017.

Hur ser elnätsföretagen på reglering och investering i smarta elnät?

by , https://www.ei.se, 2017-03-23 09:31:25

Nu har elnätsföretagen möjlighet att ge sin syn på dagens elnätsreglering och på de incitament som finns att satsa på smarta elnätslösningar och annan innovativ teknik. Den 23 mars kommer en enkät skickas till Sveriges elnätsföretag. Bakom enkäten står Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät har gett konsultföretaget (Copenhagen Economics) i uppdrag att utföra en studie om elnätsreglering och smarta elnät. Bland annat kommer en enkät att skickas ut till Sveriges elnätsföretag. Förhoppningen är att enkäten ska ge svar på hur elnätsföretagen uppfattar att dagens elnätsreglering påverkar företagens incitament att investera i smarta elnät.

– Vi hoppas att så många elnätsföretag som möjligt tar chansen att svara på enkäten och ge sin syn på elnätsregleringen, säger Marielle Lahti, på Forum för Smarta elnät.

Förutom enkätundersökningen ingår även intervjuer, omvärldsbevakning och litteraturstudier i uppdraget. Studien kommer dels att analysera den nuvarande regleringen, dels identifiera andra möjliga incitament för att öka investeringar i smarta elnät och analysera vilka konsekvenser de skulle kunna få. Studien kommer även att presentera lärdomar kring hur dessa frågor har hanterats i andra länder.

Slutsatserna ska presenteras i en rapport som väntas publiceras av Forum för smarta elnät under hösten 2017.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.