Ei föreslår tydligare reglering av elnätsföretagens avkastning

by , https://www.ei.se, 2017-10-24 10:54:25

I december 2016 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att utveckla den nuvarande elnätsregleringen. Den 24 oktober 2017 presenterade Ei förslagen för samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.