Aktuellt - förhandsreglering elnätsverksamhet

Om du är intresserad att få löpande information från Energimarknadsinspektionen (Ei) kring reglering av elnätsverksamhet så hittar du det senaste här. Informationen vänder sig främst till branschen.