Förvaltningsrättens beslut om överklagande tilläggsbeslut november 2017

Elnätsföretagets överklagande av tilläggsbeslut april 2017

Ei:s tilläggsbeslut april 2017

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Från och med dokumenten på länken ovan företräds Gotlands Elnät AB inte längre av A1 Advokater KB utan istället av Frank Advokatbyrå AB.

Gemensamma dokument för domstolsprocesserna

Elnätsföretagets överklagande oktober 2015

Ei:s beslut om intäktsram 2016-2019

Gemensamma bilagor