Förvaltningsrättens dom tilläggsbeslut september 2018

Elnätsföretagens yttrande maj 2018

Elnätsföretagens komplettering av överklagande till FR mars 2018

Kammarrättens dom mars 2018

Kammarrättens beslut om prövningstillstånd november 2017

Ei:s komplettering av överklagande till kammarrätten februari 2017

Ei:s överklagande till kammarrätten december 2016

Förvaltningsrättens dom december 2016

Elnätsföretagens yttrande oktober 2016

Ei:s yttrande samt bilagor september 2016

Förvaltningsrättens beslut om sakkunnig juni 2016

Elnätsföretagens yttrande maj 2016

Ei:s yttrande februari 2016

Notera att nedanstående gemensamma yttrande inte avser mål 4886-15 (REL00127) och mål 6958-15 (REL00133). I dessa mål finns separata yttranden på sidorna för respektive redovisningsenhet. Bilagorna nedan avser dock även dessa mål.

Elnätsföretagens komplettering av överklagande december 2015