Dokument - Förhandsreglering av intäktsramar elnät tillsynsperiod 2016-2019

search

Här samlar vi underlag som kan vara viktigt för dig som elnätsföretag att ha kännedom om när det gäller förhandsregleringen av nättariffer i den andra tillsynsperioden 2016-2019.

Stöd och hjälp vid förhandsreglering av nättariffer

Dokumenten är till för att hjälpa elnätsföretagen att lämna förslag till intäktsram avseende den andra tillsynsperioden, samt för de uppgifter som krävs i samband med att pröva förslaget i förhandsregleringen av elnätstariffer.