Så här hanterar Ei personuppgifter

När vi hanterar personuppgifter strävar vi efter största möjliga hänsyn till den personliga integriteten. EU:s allmänna dataskyddsförordning (förkortad GDPR) är tillämplig på behandling av personuppgifter.

Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild individ – direkt eller indirekt. Ei är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar. Behandling kan ske genom att Ei har kontakter med aktörer eller enskilda via mejl eller brev eller genom behandling i våra informationssystem.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen. I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Kontakta oss angående personuppgifter

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud.

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Datainspektionen.