Program för Ei 10 år

Mer information om talare, exakta tider och hur du anmäler dig kommer inom kort men redan nu vill vi tipsa om att boka in dagen - "Save the date" - den 3 oktober.

Förmiddag kl. 09.30–12.15

Anne Vadasz Nilsson, Ei:s generaldirektör, inleder dagen

Kort tillbakablick på Ei:s historia

Anföranden ur tre olika perspektiv

Hur ser en marknad ut som stödjer en hög grad av förnybar elproduktion? Hur når vi dit samtidigt som vi säkerställer en väl fungerande, kostnadseffektiv marknad? 

  • ur europeiskt perspektiv
  • ur nordiskt perspektiv
  • ur nationellt perspektiv – talare Sveriges energiminister

Paneldiskussion

Vad skiljer respektive förenar perspektiven? Vad behöver vi göra för att få harmoniseringen på plats? Vilka utmaningar och möjligheter finns?
Med föredragshållarna, Ei:s generaldirektör och representanter för nätföretagen. 

Lunch

Eftermiddag kl. 13.00–15.45

Framtidens elnät (anförande och paneldiskussion)

Hur ska anpassningen av infrastrukturen gå till för att vi ska klara omställningen till helt förnybar elproduktion? Vad krävs och hur kan vi använda den nya tekniken?

Framtidens slutkundsmarknad (anförande och paneldiskussion)

Hur kommer marknaden att förändras och vilka spelregler behövs på kundsidan? Var befinner sig kunder och konsumenter, vart är de på väg?

Framtidens spelregler (anförande och paneldiskussion)

Hur ser spelreglerna ut som tar oss till framtidens marknad? Hur mycket regler klarar området av och hur fort måste det gå?

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm (karta via hitta.se)