Program för konferensen

Registreringen öppnar kl. 08.30.

Förmiddag kl. 09.00–12.00

Anne Vadasz Nilsson, Ei:s generaldirektör, inleder dagen

Kort tillbakablick på Ei:s tioåriga historia av Ing-Marie Olofsdotter – tidigare kommunikationschef och administrativ chef på Ei.

Fika kl. 09.40-10.10

Anföranden ur tre olika perspektiv

Hur ser en marknad ut som stödjer en hög grad av förnybar elproduktion? Hur når vi dit samtidigt som vi säkerställer en väl fungerande, kostnadseffektiv marknad? 

  • ur europeiskt perspektiv  – Per-Olof Granström, energimarknadsexpert
  • ur nordiskt perspektiv – Riku Huttunen, överdirektör för energiavdelningen vid arbets- och näringsministeriet, Finland
  • ur nationellt perspektiv – Ibrahim Baylan, Sveriges energiminister

Paneldiskussion

Vad skiljer respektive förenar perspektiven? Vad behöver vi göra för att få harmoniseringen på plats? Vilka utmaningar och möjligheter finns?

I panelen: Per-Olof Granström, Riku Huttunen, Ibrahim Baylan, Anne Vadasz Nilsson, Ulla Sandborgh – gd Svenska kraftnät och Magnus Hall – vd och koncernchef Vattenfall. Moderator: Karin Tvingsjö – expert Ei.

Lunch kl. 12.00-13.00

Eftermiddag kl. 13.00–16.00


Framtidens elnät (anförande och paneldiskussion)

Hur ska anpassningen av infrastrukturen gå till för att vi ska klara omställningen till helt förnybar elproduktion? Vad krävs och hur kan vi använda den nya tekniken?

Inledningsanförande: Rebecka Thuresson – enhetschef Nätreglering, Ei.
I panelen: Rebecka Thuresson, Niclas Damsgaard - tillförordnad divisionschef Svenska kraftnät, Hans Kreisel – koncernchef Skellefteå Kraft, Marianne Sernevi – vd Skånska energi och Lina Bertling – professor elkraftnät Kungliga Tekniska Högskolan.
Moderator: Tony Rosten – avdelningschef Nätreglering, Ei.

Framtidens slutkundsmarknad (anförande och paneldiskussion)

Hur kommer marknaden att förändras och vilka spelregler behövs på kundsidan? Var befinner sig kunder och konsumenter, vart är de på väg?

Inledningsanförande: Karima Björk – avdelningschef Konsumenträtt, Ei.
I panelen: Karima Björk,  Anna Carlén – vd Energimarknadsbyrån, Jonas Tannerstad – chef El & Automation ÖrebroBostäder och Thomas Gustafsson – kundombudsman E.ON.
Moderator: Mattias Johansson – Konsumenträtt, Ei.

Fika kl. 14.40 – 15.10. 

Framtidens spelregler (anförande och paneldiskussion)

Hur ser spelreglerna ut som tar oss till framtidens marknad? Hur mycket regler klarar området av och hur fort måste det gå?

Inledningsanförande: Therése Hindman Persson – chefsekonom, Ei.
I panelen: Therése Hindman Persson, Karin Widegren – ordförande International Smart Grid Action Network, Widegren Energy, Matti Supponen, Europeiska kommissionen och Maria Sandqvist, kanslichef för Forum för smarta elnät. 
Moderator: Kaj Forsberg – biträdande avdelningschef Marknadsövervakning och internationella frågor, Ei.

Avslut

Dagen summeras av Anne Vadasz Nilsson.

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm (karta via hitta.se)

Hela konferensen hålls på svenska.

Konferensen är fullbokad.