Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning

Ärendenummer

Anslås

Administratör Avdelningen för konsumenträtt 20190018 2019-06-18
Junior handläggare Avdelningen för konsumenträtt 20190017 2019-06-18
Inköpare Avdelningen för verksamhetsstöd och strategisk samordning 20190015 2019-06-28
HR-chef Avdelningen för verksamhetsstöd och strategisk samordning

20190071

2019-07-11

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.

 

20170043