Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning

Ärendenummer

Anslås


     
 Analytiker Marknadsövervakning och internationella frågor 20180036  2018-12-17
Administratör Teknisk analys 20180040  2018-12-19
Utredare Avdelningen för  tillstånd och prövning 20180039   2019-01-11

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.

 

20170043