Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning  

Ärendenummer

Anslås

Jurist  Avdelningen för nätreglering 20170042 2018-03-01
Handläggare Avdelningen för nätreglering 20180001 2018-03-01
Administratör Avdelningen för teknisk analys 20170046 2018-03-01

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.

 

20170043