Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning

Ärendenummer

Anslås

Två handläggare Avdelningen för tillstånd och prövning 20190010 2019-05-06
Administratör Avdelningen för verksamhetsstöd och strategisk samordning 20190014 2019-05-08
Kvalificerad jurist Avdelningen för tillstånd och prövning 20190013  2019-05-17

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.

 

20170043