Meddelande om tillsatta tjänster

Tjänst

Avdelning

Ärendenummer

Anslås

Jurist Marknadsövervakning och internationella frågor 20190031
2020-02-06
Jurist Nätreglering 20190026
2020-02-06
Analytiker Nätreglering 20190029 2020-02-06
Erfaren ekonom Chefsekonomifunktionen 20190032 2020-02-18

Ei har nyligen bytt system för rekrytering. Det innebär att några av de tillsatta tjänsterna även går att hitta via länken nedan:

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om tjänstetillsättning ska du skriva till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

I brevet ska du ange namn, adress, tjänstens ärendenummer och vilket skäl som finns för överklagandet. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

För att ditt överklagande ska kunna prövas måste vi ha överklagandet inom tre (3) veckor efter det att tillsättningen anslagits.

 

20170043