Uppsatsen ska vara godkänd under perioden 1 januari 2017–31 januari 2018 och vara en del av en akademisk examen på grundnivå eller på avancerad nivå.

– Uppsatstävlingen är en del av Ei:s studentsatsning och syftet är dels att vi vill uppmärksamma uppsatser inom energiområdet, dels att vi ser ett stort värde av att få ta del av studenternas kunskaper, säger Jerker Sidén, analytiker på Ei och projektledare för myndighetens studentsatsning.

Välkommen med ditt bidrag senast den 10 februari 2018.

Har du skrivit en uppsats om energi? Var med i Ei:s uppsatstävling!

by , https://www.ei.se, 2017-11-28 14:41:34

Har du skrivit en uppsats om frågor som ligger inom Energimarknadsinspektionens (Ei:s) verksamhetsområde? Då kan du vara med i Ei:s uppsatstävling.

Uppsatsen ska vara godkänd under perioden 1 januari 2017–31 januari 2018 och vara en del av en akademisk examen på grundnivå eller på avancerad nivå.

– Uppsatstävlingen är en del av Ei:s studentsatsning och syftet är dels att vi vill uppmärksamma uppsatser inom energiområdet, dels att vi ser ett stort värde av att få ta del av studenternas kunskaper, säger Jerker Sidén, analytiker på Ei och projektledare för myndighetens studentsatsning.

Välkommen med ditt bidrag senast den 10 februari 2018.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.