Årsrapporter kärnkraftföretag

search

För att minska riskerna med samägandet i kärnkraften finns gemensamma branschetiska regler för informationsutbytet mellan företagen. Ei publicerar varje år rapporter från respektive företag inklusive eventuella kommentarer från observatörerna.